Skip to main content Skip to search

Služby v portfóliu

Zriadenie virtuálneho sídla

Touto službou vyriešime problémy s umiestnením sídla Vašej spoločnosti v Poľsku. Služba virtuálne sídlo je určená pre spoločnosti, ktoré nepotrebujú reálne priestory pre svoje podnikanie. Rovnako pre tie, ktoré potrebujú iba reprezentatívny priestor pre stretnutia s obchodnými partnermi. Túto službu využíva stále viac...

Zriadenie e-shopu

Vy máte tovar, ktorý chcete predávať v Poľsku. My máme znalosti a skúsenosti so zriadením internetového obchodu. Ak prevádzkujete e-shop na Slovensku, poradíme Vám, a zabezpečíme všetko potrebné aby ste sa presadili na poľskom trhu. Zriadením internetového obchodu alebo e-shopu v Poľsku sa Vám...

Žiadosť o stanovisko z daňového riaditeľstva

Ak máte pochybnosti o rozsahu a spôsobe uplatňovania daňových predpisov v Poľsku v konkrétnom prípade, môžete požiadať finančný úrad o ich vysvetlenie, inými slovami, požiadať o stanovisko. Ak už prebieha daňová kontrola alebo súdne či správne konanie v danej veci, je už neskoro...

Zastupovanie na finančnom úrade

Komunikáciu s finančným úradom môžu iniciovať podnikatelia napríklad pri podaní žiadosti o vrátenie DPH z Poľska, registrácii k DPH alebo dani z príjmov v Poľsku či podaní žiadosti o stanovisko Finančného riaditeľstva. Rovnako môžete byť kontaktovaný poľským finančným úradom bez toho aby ste to čakali, pri...

Zamestnávanie poľských občanov

Na zahraničného zamestnávateľa sa v Poľsku vzťahujú rovnaké povinnosti ako na domáceho zamestnávateľa. Príslušný právny predpis je poľský Zákonník práce. Zahraničný zamestnávateľ v Poľsku musí dodržiavať okrem iného: Minimálnu mzdu stanovenú na daný rok Sviatky a dni pracovného pokoja Prestávky na oddych...

Založenie spoločnosti a organizačnej zložky

Po konzultácii s nami určite nájdete najvhodnejšiu formu podnikania. Ak to je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo organizačnej zložky v Poľsku, ponúkame Vám službu na kľúč. Samotné založenie zrealizuje náš poľsky hovoriaci právnik. Založíme Vám spoločnosť alebo organizačnú zložku v Poľsku: Pripravíme...

Vzory pracovných zmlúv

Pri zamestnávaní Poliakov v Poľsku musíte dodržiavať všetky pravidlá rovnako ako domáci zamestnávatelia. Poľská pracovná zmluva sa líši od slovenskej vo viacerých bodoch. U nás máte istotu, že Vám vysvetlíme rozdiely, navrhneme vhodnú formu pracovnej zmluvy, dáme presné informácie o...

Vyslanie zamestnancov do Poľska

Pri vyslaní zamestnancov do Poľska si dajte pozor na niekoľko dôležitých otázok. Určite majte odpovede na stole skôr ako zamestnancov vyšlete do zahraničia. Ako dlho bude zamestnanec pracovať v Poľsku a ako často sa bude vracať na Slovensko? Aký typ...

Vrátenie DPH zo zahraničia

Ak ste kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, máte sídlo na Slovensku a ste registrovaní k DPH, nárokujte si vrátenie DPH zaplatenej v iných členských štátoch EÚ. Ak žiadate o...

Účtovníctvo a dane

Ak hľadáte účtovníkov v Poľsku, ste na správnej adrese. Ponúkame celý rad cenovo dostupných účtovných služieb. Účtovníci našej spoločnosti sú vzdelaní odborníci, s ktorými sa ľahko komunikuje v slovenskom, poľskom či anglickom jazyku. Od začiatku si naši klienti uvedomujú veľký...

Stála prevádzkáreň a spracovanie DPPO

Poradíme Vám, kedy vzniká povinnosť stálej prevádzkárne pri Vašom predmete činnosti. Poradíme aj to, ako sa vyhnúť povinnosti stálu prevádzkáreň zriadiť. Ak Vám vznikla povinnosť zdaniť Vaše príjmy v Poľsku, zabezpečíme pre Vás: Registráciu na finančnom úrade a zriadenie stálej...

Spracovanie miezd poľským zamestnancom

Mzdy poľským zamestnancom ľahko a rýchlo: Zaregistrujeme Vás ako zahraničného zamestnávateľa v Poľsku Prihlásime zamestnanca na príslušných úradoch Spracujeme na mesačnej báze mzdy a pošle výkazy, dodáme Vám prevodný príkaz na úhradu platieb Po skončení pracovného pomeru odhlásime zamestnanca Náš...

Registrácia a spracovanie DPH

Zabezpečíme pre Vás proces registrácie k DPH, spracovanie daňových priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov, priebežnú komunikáciu s Poľským finančným úradom a zastupovanie pri daňovej kontrole, až po zrušenie registrácie po tom, ako ukončíte aktivity v Poľsku. Registrovať sa k DPH...

Príprava a posúdenie obchodných zmlúv

Pri spolupráci s poľským obchodným partnerom sa pripravte na poľské texty, poľské zmluvy a všetku dokumentáciu v poľskom jazyku. Čaká Vás preklad do slovenského jazyka, porozumenie, komentáre a námietky a zase preklad nazad do Poľštiny. Ponúkame Vám prípravu a posúdenie...

Pravna podpora a právne služby v Poľsku

Právnika nepotrebujete len pri podávaní žaloby a zastupovaní na súdoch. Dobrý právnik sa zíde každej firme. O to viac, keď podnikáte v zahraničí. Ponúkame Vám služby právnika, tlmočníka a skúseného poradcu v jednej osobe: Ponúkame právnu podporu v nasledovnom rozsahu:...

Personálne poradenstvo od A po Z

Plánujete podnikať alebo podnikáte v Poľsku a pre prácu využívate zamestnancov alebo živnostníkov? Určite sa stretávate s množstvom otázok a nejasností ohľadne zamestnávania Poliakov či vyslania vlastných zamestnancov do Poľska. Máme odpovede na všetky Vaše otázky ohľadom personalistiky a zamestnávania...

Náležitosti daňových dokladov

Požiadavky na konkrétne úpravy daňových dokladov v Poľsku sa v niektorých prípadoch líšia od tých slovenských. Jedná sa hlavne o faktúry, ktoré sú podkladom na odpočet DPH. Z pokladničných dokladov si v Poľsku DPH odpočítať nemôžete. My Vám poradíme čo...

A1 pre vyslaných zamestnancov

Základné pravidlo v oblasti sociálneho poistenia je, že každá osoba, ktorá vykonáva práce ako zamestnanec v inom členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom tohto členského štátu. Toto pravidlo platí pre každého zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na území Poľska bez...