Skip to main content Skip to search

Zamestnávanie poľských občanov

Zamestnávanie Poliakov - služby Personálne riešenia

Na zahraničného zamestnávateľa sa v Poľsku vzťahujú rovnaké povinnosti ako na domáceho zamestnávateľa. Príslušný právny predpis je poľský Zákonník práce.

Zahraničný zamestnávateľ v Poľsku musí dodržiavať okrem iného:

  • Minimálnu mzdu stanovenú na daný rok
  • Sviatky a dni pracovného pokoja
  • Prestávky na oddych a dovolenky na zotavenie
  • Skúšobné doby v pracovnej zmluve a výpovedné lehoty podľa Poľských predpisov
  • Stravné počas pracovných ciest

Podpora v oblasti personalistiky:

  • Pripravíme všetku dokumentáciu pri prijatí zamestnanca
  • Dodáme vzory pracovných zmlúv
  • Pomôžeme zorganizovať BOZP a zdravotné prehliadky pri nástupe do zamestnania
  • Upozorníme Vás na ďalšie povinnosti vrátane potrebných dokumentov pri skončení pracovného pomeru.

Všetko potrebné pre Vás zabezpečujeme na základe plnej moci. Prihlásime Vás aj zamestnancov na úradoch, spracujeme mzdy, rozpošleme výplatné pásky a prehľady platieb, zastupujeme Vás na príslušných úradoch.