Vrátenie DPH za rok 2023 (nie len) z Poľska

Podnikatelia registrovaní k dani z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku majú nárok na vrátenie DPH z tovarov alebo služieb zakúpených v členských štátoch Európskej únie.
Tento proces môže byť zložitý a časovo náročný, ale s pomocou profesionálov sa môžete vyhnúť zbytočným problémom a získať túto DPH efektívne a včas.

Čo je vrátenie DPH zo zahraničia (VAT-REF)?

Vrátenie DPH zo zahraničia je proces, ktorý umožňuje podnikateľom získať späť DPH zaplatenú v inej krajine ako je ich sídlo, ak sú splnené určité podmienky. Tento proces je navyše upravený pravidlami platnými v jednotlivých krajinách a vyžaduje si príslušnú dokumentáciu.

Kedy treba podať žiadosť o vrátenie DPH?

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30. septembra 2024. Je možné požiadať aj skôr, počas roka, minimálne však za akékoľvek trojmesačné obdobie. Termín 30. september po skončení roka je konečný, žiadosť podaná po tomto termíne nebude žiadnym členským štátom EÚ akceptovaná.

Kto najčastejšie žiada o vrátenie DPH?

Najčastejšie nás kontaktujú podnikatelia, ktorí prevádzkujú internetové obchody (e-shopy) alebo kamenné predajne z rôznym tovarom, ktorý nakúpili v Poľsku.
Pri 23% poľskej DPH je vrátenie tejto sumy obrovskou výhodou a znížením nákladov na zakúpený tovar.

Ako vyzerá proces vrátenia DPH zo zahraničia?

  • Klient dodá jednotlivé doklady spolu s prehľadom podľa našich inštrukcií.
  • Udelíte nám plnú moc pre tento účel, tlačivo plnej moci pripravíme my
  • Spracujeme žiadosť o vrátenie DPH a podáme elektronicky.
  • Zabezpečíme komunikáciu s finančnou správou danej krajiny dodania dodatočných dokladov, informácii a odpovedí na dotazy.
  • Zahraničný finančný úrad rozhodne o vrátení DPH
  • Klient dostane vrátenú sumu priamo na vlastný bankový účet.
  • Celý proces vrátenia DPH zo zahraničia obvykle trvá 2 až 12 mesiacov.

Čo ak nepožiadam o vrátenie DPH zo zahraničia?

Ak o vrátenie DPH nepožiadate, jednoducho suma vo výške DPH sa stáva nedaňovým nákladom. V praxi to znamená, že vám neponíži daňový základ a o to vyššie dane budete musieť platiť.

Prečo v tejto vec spolupracovať práve s nami?

Jednoducho s tým už máme bohaté skúsenosti, vieme čo si poľskí úradníci žiadajú a sme na to pripravení vopred, aby sme skrátili dobu medzi podaním žiadosti a poukázaním peňazí na váš účet.

Kontaktujte nás!

Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre vrátenie DPH zo zahraničia za rok 2023, neváhajte a kontaktujte nás čím skôr.
T.č. +421 949 299 992
E-mail: office@effix.sk

Effix s.r.o. je tu pre vás, aby vám poskytol profesionálnu pomoc a podporu nie len v tejto oblasti vášho podnikania.