Poľský finančný úrad zaviedol povinnú elektronickú komunikáciu pre firmy ktoré sú platiteľmi DPH. Tento proces sa začal ešte v roku 2016 a postupne naňho povinne nabiehajú všetky podnikateľské jednotky od najväčších korporácií až po „mikro podniky“.

Od 1. Januára 2018 sa elektronická komunikácia s finančným úradom v Poľsku vzťahuje na všetkých platcov DPH bez výnimky. Prvýkrát sa s ňou stretli podnikatelia najneskôr 25.1.2018.

Poliaci rovnako zaviedli „Jednolity Plik Kontrolny“, čo je poľská alternatíva slovenského kontrolného výkazu. Pre korporácie je povinný od 1. júla 2016, pre malé a stredné podniky od 1. januára 2017 a od 1. januára 2018 je povinný aj pre mikro podniky. Ten je potrebné podávať elektronicky na mesačnej báze.

Kým mnohým podnikateľom, hlavne zahraničným spoločnostiam registrovaným k DPH v Poľsku zavedenie elektronickej komunikácie zvýši administratívu záťaž, benefitovať z nej bude štátna správa. Tej sa zautomatizuje overovanie daňových údajov a získa nástroj na rýchlu kontrolu podnikateľských subjektov. Prístup k údajom o obchodných transakciách umožní rýchle vyhodnotenie nezrovnalostí a na druhej strane potvrdí korektnosť na prvý pohľad nejasných transakcií. Rýchle identifikovanie nezrovnalostí v kontrolných výkazoch obchodných partnerov pritiahne pozornosť kontroly, čím sa výrazne zníži možnosť vyhýbania sa plateniu daní.