Skip to main content Skip to search

Registrácia a spracovanie DPH

Registrácia a spracovanie DPH v Poľsku or1

Zabezpečíme pre Vás proces registrácie k DPH, spracovanie daňových priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov, priebežnú komunikáciu s Poľským finančným úradom a zastupovanie pri daňovej kontrole, až po zrušenie registrácie po tom, ako ukončíte aktivity v Poľsku.

Registrovať sa k DPH odporúčame najmä v týchto prípadoch:

  • zúčastňujete sa výstavy v Poľsku
  • vykonávate v Poľsku montážne alebo stavebné práce
  • predávate tovar osobám bez registrácie k DPH

Výhody registrácie k DPH v Poľsku spoznáte najmä pri nadmerných odpočtoch. Na pravidelnej báze zahrniete daň na vstupe a na výstupe do priznania k DPH a máte istotu že nestratíte možnosť odpočtu. Základná sadzba DPH je 23% a znížené sadzby 8% a 5%.

Kontaktujte nás vo veci registrácie k DPH v Poľsku a získajte odpovede aj na tieto na otázky:

  • Je v Poľsku povinná elektronická komunikácia s finančným úradom?
  • Musia byť preklady dokumentov a podpisy na nich overené notárom?
  • Z ktorých tovarov a služieb nie je možné odpočítať DPH v Poľsku?
  • Koľko musím čakať, kým mi Poľský finančný úrad vráti nadmerný odpočet?
  • V akom jazyku môžem komunikovať s poľským finančným úradom?
  • Je pre mňa výhodnejšie registrovať sa k DPH v Poľsku alebo požiadať o vrátenie DPH z Poľska?