Skip to main content Skip to search

Vrátenie DPH zo zahraničia

Vrátenie DPH zo zahraničia - služby Účtovníctvo a dane

Ak ste kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, máte sídlo na Slovensku a ste registrovaní k DPH, nárokujte si vrátenie DPH zaplatenej v iných členských štátoch EÚ.

Ak žiadate o vrátenie DPH z Poľska alebo iného členského štátu EÚ, ponúkame:

  • Komunikáciu s poľským finančným úradom pri žiadosti o vrátenie DPH z Poľska
  • Zabezpečenie celého procesu žiadosti o vrátenie DPH z Poľska na základe plnej moci

Možnosť požiadať o vrátenie DPH z Poľska je za obdobie, ktoré nie je kratšie ako 3 mesiace a nie dlhšie ako 1 kalendárny rok. V prvom prípade musí byť suma DPH o ktorú žiadate minimálne 400 EUR, v druhom minimálne 50 EUR (ekvivalent v PLN).

Kontaktujte nás a pomôžeme Vám rozhodnúť sa, či je pre Vás výhodnejšie žiadať o vrátenie DPH zo zahraničia na ročnej báze alebo registrovať sa k DPH v Poľsku.

Náš tip: Ponúkame vám Kompletnú starostlivosť pri registrácii a spracovaní DPH v Poľsku, od prípravy dokumentov a podania žiadosti, cez pravidelné spracovanie priznaní k DPH a zastupovanie na finančnom úrade až po odoslanie žiadosti o zrušenie registrácie k DPH v Poľsku.