Skip to main content Skip to search

Spracovanie miezd poľským zamestnancom

Spracovanie miezd Poliakom, služby Personálne riešenia

Mzdy poľským zamestnancom ľahko a rýchlo:

  • Zaregistrujeme Vás ako zahraničného zamestnávateľa v Poľsku
  • Prihlásime zamestnanca na príslušných úradoch
  • Spracujeme na mesačnej báze mzdy a pošle výkazy, dodáme Vám prevodný príkaz na úhradu platieb
  • Po skončení pracovného pomeru odhlásime zamestnanca

Náš tip: Zjednodušte si proces registrácie spoločnosti ako zamestnávateľa v Poľsku. Preveďte záväzok platiť odvody na Vášho zamestnanca. Kontaktujte nás, povieme Vám ako.

Nad rámec mzdových služieb Vám ponúkame poradenstvo ohľadne najvýhodnejšej formy zamestnania, pripravíme pre Vašich zamestnancov pracovné zmluvy a navrhneme možnosti ako celý proces čo najviac zjednodušiť.