Poľsko sa vydalo cestou podpory malých podnikateľov.

Už v roku 2017 Poliaci znížili daň z príjmov pre malých podnikateľov na 15%. V tomto roku spravili ďalší ústretový krok pre malé firmy.

Úpravou zákona o dani z príjmov od januára 2019 Poľsko znížilo sadzbu dane z príjmov právnických osôb (DPPO) z doterajších 15% na 9%.

Toto zníženie sa týka malých firiem a firiem, ktoré začínajú podnikať. Ostatné spoločnosti platia naďalej 19% DPPO.

Malou firmou sa v tejto veci rozumie kapitálová spoločnosť ktorej obrat neprekročí 1,2 milióna euro ročne. Po prepočte na poľské zloté (PLN) má v roku 2019 nárok na 9% sadzbu DPPO spoločnosť, ktorá v roku 2018 neprekročila obrat 5 135 000 PLN. 9% sadzba DPPO sa týka aj preddavkov na daň platených v roku 2019.

V prípade, že spoločnosť tento obrat prekročí v priebehu roka 2019, má povinnosť doplatiť preddavky na DPPO v sadzbe 19% a zároveň zdaňuje rovnakou sadzbou v priznaní k DPPO za rok 2019.

Kontaktujte nás a získajte odpovede na otázky:

  • Akým spôsobom sa počítajú preddavky na DPPO v Poľsku?
  • Kedy sa platia preddavky na DPPO?
  • Čo vziať do úvahy ak plánujete založiť spoločnosť v Poľsku?