Skip to main content Skip to search

Dane

Poliaci znížili daň z príjmov právnických osôb (DPPO) na 9 percent

Ďalšie zníženie sadzby DPPO v Poľsku!

Poľsko sa vydalo cestou podpory malých podnikateľov. Už v roku 2017 Poliaci znížili daň z príjmov pre malých podnikateľov na 15%. V tomto roku spravili ďalší ústretový krok pre malé firmy. Úpravou zákona o dani z príjmov od januára 2019 Poľsko znížilo sadzbu dane z…

Read more
Poliaci znížili daň z príjmov na 15 percent - článok

Poliaci znížili daň z príjmov na 15%

Od 1.1.2017 predstavilo Poľsko popri štandardnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb aj zníženú, 15% sadzbu. 15% sadzba dane z príjmov právnických osôb (DPPO) v Poľsku je určená pre malých platcov dane a tiež pre ostatných platcov DPPO v daňovom roku, v ktorom zahájili podnikanie. Malý…

Read more